Vandrerhjemsregler

 
For at alle gæster kan få et rart og hyggeligt ophold bedes vandrerhjemmets almindelige husorden og nedenstånde vandrerhjemsregler venligst respekteret.
 
Svaneke Vandrerhjem er lukket for ekspedition kl. 12.00 - kl. 16.00. 
Indskrivning kan normalt først finde sted efter kl. 16.00. 

Brug af senge linned er obligatorisk og må medbringes eller lejes/købes på Danhostel Svaneke.
Af hygiejniske grunde er sovepose ikke tilladt.
Af hensyn til andre gæster skal der være ro på vandrerhjemmet i tidsrummet kl. 23.00 - 7.00.
På afrejsedagen må værelserne forlades senest kl. 9.00 og vandrerhjemmet senest kl. 10.00 så rengøring kan finde sted.
Alkohol og andre rusmidler må ikke medbringes på Svaneke Vandrerhjems område. Madlavning og spisning på værelserne er ikke tilladt.
 
Klassen og dens lærere kan forvente at de indkvarteres i soverum, der ikke belægges af andre gæster og at der ved lejr­skoleophold stilles lejrskolestue til rådighed som ikke uden aftale benyttes af andre skoler.
Lærerne kan ikke forvente enkeltværelser, men det vil bestræbes, dog max 2 og 2 af samme køn fra samme skole 

Værten kan med lærerens hjælp forvente, at senge- og spisetider overholdes af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse, at ordensreglerne overholdes og lederne hver dag efterser den daglige orden.
Lederen bør medbringe en liste over medbragte ting, og lederen har det fulde ansvar for gruppens opførsel.
Den specielle lejrskolepris gælder ved mindst 3 døgns ophold før 15. juni og efter 12.august. I den øvrige sæson eller ved mindre end 3 døgns ophold, samt enkelte måltider gælder de alminde­lige vandrerhjemspriser.
 

Afbestillingsregler

Evt. afbestilling skal varsles skriftligt mindst 25 uger før ankomst. Ved afbestilling mellem 12uger og 24 uger for ankomst, hæfter bestilleren med 50% af detbekræftede beløb. Ved afbestilling senere end 12 uger før ankomst, hæfter bestilleren med 100 % af det samlede beløb.

Ved afbestilling af enkelte elever senere end 4 uger før ankomst betales fuldt beløb.Force MajeureSvaneke Vandrerhjem er fri for ansvar, der helt eller delvist skyldes onstændigheder der gårat Svaneke vandrerhjem ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand,udsædvanligt vejrlig, atomulykker, offentlige påbud, virusspredning eller forbud som SvanekeVandrerhjem ikke burde have forudset, ved aftalens indgåelse, strejke, lockout, slow down,arbejdskonflikter uanset årsag, mangel på transportmidler. Gruppernes og deltagernesbeføjelser bortfalder i disse tilfælde, Svaneke vandrerhjem er heller ikke berretiget til eftereget skøn helt eller delvist at overflytte arrangementet til andre uger.